Declarații de avere si interese

2016

  Beschiu_Gheorghe_Vasile.pdf (5,2 MiB, 65 hits)

  Uscatu_Iancu_Dumitru.pdf (5,0 MiB, 75 hits)

  Beschiu_Arpasean_Nicolae_Constantin.pdf (5,4 MiB, 43 hits)

  Beschiu_Ioan_Daniel.pdf (5,2 MiB, 35 hits)

  Danuletiu_Aurel.pdf (5,1 MiB, 32 hits)

  Draghila_Gheorghe.pdf (5,1 MiB, 35 hits)

  Grozav_Gheorghe.pdf (5,0 MiB, 29 hits)

  Moga_Dumitru_Lucian.pdf (5,0 MiB, 37 hits)

  Pamfiloiu_Gheorghe_Emil.pdf (5,1 MiB, 39 hits)

  Prode_Claudiu_Nicolae.pdf (5,0 MiB, 39 hits)

  Sterp_Mircea.pdf (5,1 MiB, 34 hits)

  Streulea_Nicolae.pdf (5,2 MiB, 36 hits)

  Toader_Nicolae.pdf (3,8 MiB, 36 hits)

 

2015

  Barsan Dumitru (4,3 MiB, 256 hits)

 

2012

  Barsan Dumitru (711,2 KiB, 464 hits)

  Barsan Maria Diana (703,3 KiB, 363 hits)

  Bebeselea Dumitru (757,6 KiB, 490 hits)

  Beschiu Gheorghe Vasile (733,9 KiB, 512 hits)

  Beschiu Iancu (694,0 KiB, 615 hits)

  Beschiu Ioan Daniel (736,6 KiB, 425 hits)

  Cuntan Gheorghe (736,8 KiB, 339 hits)

  Gagea Neaga Ilie (739,2 KiB, 354 hits)

  Grozav Ioan (763,9 KiB, 321 hits)

  Manase Veturia (705,6 KiB, 329 hits)

  Maniu Gheorghe (665,3 KiB, 394 hits)

  Moga Ioan (720,0 KiB, 350 hits)

  Morariu Constantin (742,8 KiB, 345 hits)

  Pamfiloiu Nicolae (701,8 KiB, 443 hits)

  Prodea Dumitru (738,5 KiB, 403 hits)

  Streulea Ioan (792,8 KiB, 369 hits)

  Streulea Nicolae (774,0 KiB, 405 hits)