Declarații de avere si interese

2016

  Beschiu_Gheorghe_Vasile.pdf (5,2 MiB, 119 hits)

  Uscatu_Iancu_Dumitru.pdf (5,0 MiB, 102 hits)

  Beschiu_Arpasean_Nicolae_Constantin.pdf (5,4 MiB, 92 hits)

  Beschiu_Ioan_Daniel.pdf (5,2 MiB, 61 hits)

  Danuletiu_Aurel.pdf (5,1 MiB, 56 hits)

  Draghila_Gheorghe.pdf (5,1 MiB, 64 hits)

  Grozav_Gheorghe.pdf (5,0 MiB, 53 hits)

  Moga_Dumitru_Lucian.pdf (5,0 MiB, 84 hits)

  Pamfiloiu_Gheorghe_Emil.pdf (5,1 MiB, 78 hits)

  Prode_Claudiu_Nicolae.pdf (5,0 MiB, 63 hits)

  Sterp_Mircea.pdf (5,1 MiB, 62 hits)

  Streulea_Nicolae.pdf (5,2 MiB, 60 hits)

  Toader_Nicolae.pdf (3,8 MiB, 60 hits)

 

2015

  Barsan Dumitru (4,3 MiB, 297 hits)

 

2012

  Barsan Dumitru (711,2 KiB, 493 hits)

  Barsan Maria Diana (703,3 KiB, 390 hits)

  Bebeselea Dumitru (757,6 KiB, 516 hits)

  Beschiu Gheorghe Vasile (733,9 KiB, 533 hits)

  Beschiu Iancu (694,0 KiB, 641 hits)

  Beschiu Ioan Daniel (736,6 KiB, 447 hits)

  Cuntan Gheorghe (736,8 KiB, 369 hits)

  Gagea Neaga Ilie (739,2 KiB, 378 hits)

  Grozav Ioan (763,9 KiB, 350 hits)

  Manase Veturia (705,6 KiB, 349 hits)

  Maniu Gheorghe (665,3 KiB, 419 hits)

  Moga Ioan (720,0 KiB, 373 hits)

  Morariu Constantin (742,8 KiB, 368 hits)

  Pamfiloiu Nicolae (701,8 KiB, 466 hits)

  Prodea Dumitru (738,5 KiB, 433 hits)

  Streulea Ioan (792,8 KiB, 391 hits)

  Streulea Nicolae (774,0 KiB, 427 hits)