Declarații de avere si interese

2016

  Beschiu_Gheorghe_Vasile.pdf (5,2 MiB, 94 hits)

  Uscatu_Iancu_Dumitru.pdf (5,0 MiB, 90 hits)

  Beschiu_Arpasean_Nicolae_Constantin.pdf (5,4 MiB, 70 hits)

  Beschiu_Ioan_Daniel.pdf (5,2 MiB, 51 hits)

  Danuletiu_Aurel.pdf (5,1 MiB, 45 hits)

  Draghila_Gheorghe.pdf (5,1 MiB, 49 hits)

  Grozav_Gheorghe.pdf (5,0 MiB, 42 hits)

  Moga_Dumitru_Lucian.pdf (5,0 MiB, 62 hits)

  Pamfiloiu_Gheorghe_Emil.pdf (5,1 MiB, 58 hits)

  Prode_Claudiu_Nicolae.pdf (5,0 MiB, 52 hits)

  Sterp_Mircea.pdf (5,1 MiB, 50 hits)

  Streulea_Nicolae.pdf (5,2 MiB, 48 hits)

  Toader_Nicolae.pdf (3,8 MiB, 50 hits)

 

2015

  Barsan Dumitru (4,3 MiB, 279 hits)

 

2012

  Barsan Dumitru (711,2 KiB, 478 hits)

  Barsan Maria Diana (703,3 KiB, 378 hits)

  Bebeselea Dumitru (757,6 KiB, 502 hits)

  Beschiu Gheorghe Vasile (733,9 KiB, 523 hits)

  Beschiu Iancu (694,0 KiB, 627 hits)

  Beschiu Ioan Daniel (736,6 KiB, 438 hits)

  Cuntan Gheorghe (736,8 KiB, 353 hits)

  Gagea Neaga Ilie (739,2 KiB, 366 hits)

  Grozav Ioan (763,9 KiB, 336 hits)

  Manase Veturia (705,6 KiB, 340 hits)

  Maniu Gheorghe (665,3 KiB, 408 hits)

  Moga Ioan (720,0 KiB, 366 hits)

  Morariu Constantin (742,8 KiB, 357 hits)

  Pamfiloiu Nicolae (701,8 KiB, 455 hits)

  Prodea Dumitru (738,5 KiB, 417 hits)

  Streulea Ioan (792,8 KiB, 383 hits)

  Streulea Nicolae (774,0 KiB, 416 hits)