Declarații de avere si interese

2016

  Beschiu_Gheorghe_Vasile.pdf (5,2 MiB, 207 hits)

  Uscatu_Iancu_Dumitru.pdf (5,0 MiB, 157 hits)

  Beschiu_Arpasean_Nicolae_Constantin.pdf (5,4 MiB, 167 hits)

  Beschiu_Ioan_Daniel.pdf (5,2 MiB, 102 hits)

  Danuletiu_Aurel.pdf (5,1 MiB, 101 hits)

  Draghila_Gheorghe.pdf (5,1 MiB, 97 hits)

  Grozav_Gheorghe.pdf (5,0 MiB, 87 hits)

  Moga_Dumitru_Lucian.pdf (5,0 MiB, 157 hits)

  Pamfiloiu_Gheorghe_Emil.pdf (5,1 MiB, 154 hits)

  Prode_Claudiu_Nicolae.pdf (5,0 MiB, 100 hits)

  Sterp_Mircea.pdf (5,1 MiB, 104 hits)

  Streulea_Nicolae.pdf (5,2 MiB, 97 hits)

  Toader_Nicolae.pdf (3,8 MiB, 116 hits)

 

2015

  Barsan Dumitru (4,3 MiB, 400 hits)

 

2012

  Barsan Dumitru (711,2 KiB, 547 hits)

  Barsan Maria Diana (703,3 KiB, 426 hits)

  Bebeselea Dumitru (757,6 KiB, 546 hits)

  Beschiu Gheorghe Vasile (733,9 KiB, 565 hits)

  Beschiu Iancu (694,0 KiB, 682 hits)

  Beschiu Ioan Daniel (736,6 KiB, 490 hits)

  Cuntan Gheorghe (736,8 KiB, 422 hits)

  Gagea Neaga Ilie (739,2 KiB, 411 hits)

  Grozav Ioan (763,9 KiB, 407 hits)

  Manase Veturia (705,6 KiB, 381 hits)

  Maniu Gheorghe (665,3 KiB, 454 hits)

  Moga Ioan (720,0 KiB, 407 hits)

  Morariu Constantin (742,8 KiB, 400 hits)

  Pamfiloiu Nicolae (701,8 KiB, 496 hits)

  Prodea Dumitru (738,5 KiB, 487 hits)

  Streulea Ioan (792,8 KiB, 425 hits)

  Streulea Nicolae (774,0 KiB, 466 hits)