Fișa postului

  SECRETAR (855,9 KiB, 221 hits)

  INSPECTOR COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL (585,3 KiB, 164 hits)

  REFERENT COMPARTIMENT RESURSE UMANE (673,9 KiB, 153 hits)

  CONSILIER PERSONAL (499,6 KiB, 156 hits)

  REFERENT REG. AGRICOL (451,2 KiB, 179 hits)

  REFERENT REGISTRUL AGRICOL (419,6 KiB, 145 hits)

  REFERENT COMP. TAXE SI IMPOZITE (402,9 KiB, 185 hits)

  REFERENT COMPARTIMENT TAXE SI IMPOZITE (535,5 KiB, 165 hits)

  REFERENT COMP. ASISTENTA SOCIALA (583,5 KiB, 201 hits)

  REFERENT COMPARTIMENT ASISTENTA SOCIALA (525,6 KiB, 172 hits)

  ASISTENT MEDICAL COMUNITAR (461,4 KiB, 130 hits)

  MEDIATOR SANITAR (467,9 KiB, 122 hits)

  BIBLIOTECAR (401,2 KiB, 139 hits)

  ADMINISTRATOR CAMIN CULTURAL (450,1 KiB, 146 hits)

  MUNCITOR CALIFICAT I COMPARTIMENT INTRETINERE (442,4 KiB, 230 hits)

  MUNCITOR CALIFICAT I COMPARTIMENT SERCIVIU GOSPODARIRE A APEI (416,7 KiB, 153 hits)

  MUNCITOR NECALIFICAT COMP. ADMINISTRATIV (422,5 KiB, 193 hits)

  MUNCITOR NECALIFICAT COMPARTIMENT ADMINISTRATIV (432,4 KiB, 180 hits)

  MUNCITOR NECALIFICAT COMPARTIMENT INTRETINERE (422,3 KiB, 173 hits)

  SERVICIUL PUBLIC (344,3 KiB, 127 hits)

  ASISTENT PERSONAL PENTRU PERSOANA CU HANDICAP (413,3 KiB, 143 hits)