Fișa postului

  SECRETAR (855,9 KiB, 55 hits)

  INSPECTOR COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL (585,3 KiB, 46 hits)

  REFERENT COMPARTIMENT RESURSE UMANE (673,9 KiB, 51 hits)

  CONSILIER PERSONAL (499,6 KiB, 48 hits)

  REFERENT REG. AGRICOL (451,2 KiB, 70 hits)

  REFERENT REGISTRUL AGRICOL (419,6 KiB, 46 hits)

  REFERENT COMP. TAXE SI IMPOZITE (402,9 KiB, 53 hits)

  REFERENT COMPARTIMENT TAXE SI IMPOZITE (535,5 KiB, 51 hits)

  REFERENT COMP. ASISTENTA SOCIALA (583,5 KiB, 53 hits)

  REFERENT COMPARTIMENT ASISTENTA SOCIALA (525,6 KiB, 60 hits)

  ASISTENT MEDICAL COMUNITAR (461,4 KiB, 44 hits)

  MEDIATOR SANITAR (467,9 KiB, 42 hits)

  BIBLIOTECAR (401,2 KiB, 52 hits)

  ADMINISTRATOR CAMIN CULTURAL (450,1 KiB, 45 hits)

  MUNCITOR CALIFICAT I COMPARTIMENT INTRETINERE (442,4 KiB, 49 hits)

  MUNCITOR CALIFICAT I COMPARTIMENT SERCIVIU GOSPODARIRE A APEI (416,7 KiB, 45 hits)

  MUNCITOR NECALIFICAT COMP. ADMINISTRATIV (422,5 KiB, 46 hits)

  MUNCITOR NECALIFICAT COMPARTIMENT ADMINISTRATIV (432,4 KiB, 49 hits)

  MUNCITOR NECALIFICAT COMPARTIMENT INTRETINERE (422,3 KiB, 46 hits)

  SERVICIUL PUBLIC (344,3 KiB, 43 hits)

  ASISTENT PERSONAL PENTRU PERSOANA CU HANDICAP (413,3 KiB, 51 hits)