Fișa postului

  SECRETAR (855,9 KiB, 116 hits)

  INSPECTOR COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL (585,3 KiB, 91 hits)

  REFERENT COMPARTIMENT RESURSE UMANE (673,9 KiB, 94 hits)

  CONSILIER PERSONAL (499,6 KiB, 96 hits)

  REFERENT REG. AGRICOL (451,2 KiB, 115 hits)

  REFERENT REGISTRUL AGRICOL (419,6 KiB, 95 hits)

  REFERENT COMP. TAXE SI IMPOZITE (402,9 KiB, 111 hits)

  REFERENT COMPARTIMENT TAXE SI IMPOZITE (535,5 KiB, 98 hits)

  REFERENT COMP. ASISTENTA SOCIALA (583,5 KiB, 122 hits)

  REFERENT COMPARTIMENT ASISTENTA SOCIALA (525,6 KiB, 113 hits)

  ASISTENT MEDICAL COMUNITAR (461,4 KiB, 85 hits)

  MEDIATOR SANITAR (467,9 KiB, 87 hits)

  BIBLIOTECAR (401,2 KiB, 92 hits)

  ADMINISTRATOR CAMIN CULTURAL (450,1 KiB, 89 hits)

  MUNCITOR CALIFICAT I COMPARTIMENT INTRETINERE (442,4 KiB, 110 hits)

  MUNCITOR CALIFICAT I COMPARTIMENT SERCIVIU GOSPODARIRE A APEI (416,7 KiB, 89 hits)

  MUNCITOR NECALIFICAT COMP. ADMINISTRATIV (422,5 KiB, 101 hits)

  MUNCITOR NECALIFICAT COMPARTIMENT ADMINISTRATIV (432,4 KiB, 104 hits)

  MUNCITOR NECALIFICAT COMPARTIMENT INTRETINERE (422,3 KiB, 105 hits)

  SERVICIUL PUBLIC (344,3 KiB, 91 hits)

  ASISTENT PERSONAL PENTRU PERSOANA CU HANDICAP (413,3 KiB, 95 hits)