Fișa postului

  SECRETAR (855,9 KiB, 11 hits)

  INSPECTOR COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL (585,3 KiB, 11 hits)

  REFERENT COMPARTIMENT RESURSE UMANE (673,9 KiB, 14 hits)

  CONSILIER PERSONAL (499,6 KiB, 9 hits)

  REFERENT REG. AGRICOL (451,2 KiB, 11 hits)

  REFERENT REGISTRUL AGRICOL (419,6 KiB, 8 hits)

  REFERENT COMP. TAXE SI IMPOZITE (402,9 KiB, 8 hits)

  REFERENT COMPARTIMENT TAXE SI IMPOZITE (535,5 KiB, 9 hits)

  REFERENT COMP. ASISTENTA SOCIALA (583,5 KiB, 16 hits)

  REFERENT COMPARTIMENT ASISTENTA SOCIALA (525,6 KiB, 21 hits)

  ASISTENT MEDICAL COMUNITAR (461,4 KiB, 7 hits)

  MEDIATOR SANITAR (467,9 KiB, 8 hits)

  BIBLIOTECAR (401,2 KiB, 14 hits)

  ADMINISTRATOR CAMIN CULTURAL (450,1 KiB, 8 hits)

  MUNCITOR CALIFICAT I COMPARTIMENT INTRETINERE (442,4 KiB, 7 hits)

  MUNCITOR CALIFICAT I COMPARTIMENT SERCIVIU GOSPODARIRE A APEI (416,7 KiB, 7 hits)

  MUNCITOR NECALIFICAT COMP. ADMINISTRATIV (422,5 KiB, 9 hits)

  MUNCITOR NECALIFICAT COMPARTIMENT ADMINISTRATIV (432,4 KiB, 7 hits)

  MUNCITOR NECALIFICAT COMPARTIMENT INTRETINERE (422,3 KiB, 7 hits)

  SERVICIUL PUBLIC (344,3 KiB, 9 hits)

  ASISTENT PERSONAL PENTRU PERSOANA CU HANDICAP (413,3 KiB, 6 hits)