Fișa postului

  SECRETAR (855,9 KiB, 174 hits)

  INSPECTOR COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL (585,3 KiB, 122 hits)

  REFERENT COMPARTIMENT RESURSE UMANE (673,9 KiB, 121 hits)

  CONSILIER PERSONAL (499,6 KiB, 125 hits)

  REFERENT REG. AGRICOL (451,2 KiB, 151 hits)

  REFERENT REGISTRUL AGRICOL (419,6 KiB, 121 hits)

  REFERENT COMP. TAXE SI IMPOZITE (402,9 KiB, 156 hits)

  REFERENT COMPARTIMENT TAXE SI IMPOZITE (535,5 KiB, 135 hits)

  REFERENT COMP. ASISTENTA SOCIALA (583,5 KiB, 152 hits)

  REFERENT COMPARTIMENT ASISTENTA SOCIALA (525,6 KiB, 150 hits)

  ASISTENT MEDICAL COMUNITAR (461,4 KiB, 112 hits)

  MEDIATOR SANITAR (467,9 KiB, 105 hits)

  BIBLIOTECAR (401,2 KiB, 115 hits)

  ADMINISTRATOR CAMIN CULTURAL (450,1 KiB, 116 hits)

  MUNCITOR CALIFICAT I COMPARTIMENT INTRETINERE (442,4 KiB, 151 hits)

  MUNCITOR CALIFICAT I COMPARTIMENT SERCIVIU GOSPODARIRE A APEI (416,7 KiB, 120 hits)

  MUNCITOR NECALIFICAT COMP. ADMINISTRATIV (422,5 KiB, 142 hits)

  MUNCITOR NECALIFICAT COMPARTIMENT ADMINISTRATIV (432,4 KiB, 140 hits)

  MUNCITOR NECALIFICAT COMPARTIMENT INTRETINERE (422,3 KiB, 139 hits)

  SERVICIUL PUBLIC (344,3 KiB, 110 hits)

  ASISTENT PERSONAL PENTRU PERSOANA CU HANDICAP (413,3 KiB, 120 hits)